O projekcie

"Szlaki tułaczy" to projekt cyfrowy zrealizowany przez Fundację Ośrodka Karta oraz Pracownię Otwierania Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Szlaki tułaczy" to historia polskich obywateli zesłanych w głąb Związku Radzieckiego oraz ich późniejszej tułaczki po świecie, opowiedziana za pomocą źródeł archiwalnych: wspomnień, dzienników, dźwiękowych relacji biograficznych, fotografii oraz materiałów ikonograficznych. Merytorycznym uzupełnieniem dla narracji prowadzonej przez świadków historii są krótkie teksty historyczne oraz dane statystyczne. Interaktywna mapa pozwala poznać szlaki polskich zesłańców oraz dowiedzieć się więcej o miejscach, w których przebywali.* Większość źródeł archiwalnych wykorzystanych na stronie szlakitulaczy.pl pochodzi ze zbiorów Ośrodka KARTA.

* Interaktywna mapa nie obejmuje wszystkich miejsc zsyłki, lecz jedynie te, w których znajdowały się największe skupiska polskich obywateli.

Fundacja Ośrodka KARTA

Fundacja Ośrodka KARTA jest niezależną organizacją pozarządową, która odkrywa, chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy wielu jednostek. Robi to w taki sposób, że historia staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę, wspiera pojednanie. Fundacja prowadzi największe w Polsce archiwum społeczne. Archiwalia, które pozyskuje (głównie od osób prywatnych), to: fotografie, wspomnienia, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia. Pracownicy Ośrodka KARTA docierają do świadków historii w Polsce i na całym świecie, nagrywają ich relacje, zabezpieczają i chronią dokumenty, które mogłyby ulec zniszczeniu.
Jeśli posiadają Państwo w swoich domowych archiwach dokumenty, wspomnienia, pamiętniki, listy, fotografie, które stanowią świadectwo historii, która została opowiedziana w szlakitulaczy.pl, Fundacja Ośrodka KARTA zaprasza do kontaktu.

Fundacja Ośrodka KARTA

Pracownia Otwierania Kultury

Pracownia jest kulturalnym i technologicznym laboratorium działającym w Centrum Cyfrowym. Wspólnym mianownikiem realizowanych w niej działań jest budowanie możliwie najpełniejszej dostępności dóbr kultury oraz wykorzystywanie możliwości technologii w poszerzaniu dostępu do dziedzictwa. Misję tę Pracownia wciela w życie poprzez wsparcie publicznych instytucji kultury w procesie digitalizacji i cyfrowej transformacji. W praktyce oznacza to wsparcie instytucji na wszystkich etapach realizacji projektów cyfrowych: od badań odbiorców, przez definiowanie celów i wskaźników projektu, budowę prototypów, aż po tworzenie interdycyplinarnych zespołów dostarczających gotowe projekty cyfrowe w terminie i w określonym budżecie oraz tworzenie własnych cyfrowych narzędzi wspierających ponowne wykorzystanie zdigitalizowanych zasobów kultury.

Pracownia Otwierania Kultury

Licencje

“Szlaki tułaczy” jest projektem realizowanym w modelu opartym o kryterium otwartości. Model ten jest wdrażany i rozwijany we wszystkich projektach realizowanych przez Pracownię Otwierania Kultury. Kryterium otwartości rozumiane jest szeroko jako otwartość na odbiorcę, otwartość technologiczną i prawną produktów i zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą. Dlatego też wszystkie materiały dostępne na portalu stanowią zasób domeny publicznej lub zostały udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach 4.0. Kod źródłowy “Szlaków tułaczy” jest dostępny na githubie Centrum Cyfrowego.

Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach

Autorzy

Ewa Kołodziejska — wybór i opracowanie materiałów archiwalnych tekstowych i dźwiękowych, przygotowanie opracowań historycznych oraz statystyk, koncepcja merytoryczna prezentowanych treści historycznych
Małgorzata Pankowska-Dowgiało — wybór materiałów ikonograficznych
Agnieszka Świątecka — koordynacja prac merytorycznych
Zespół Pracowni Otwierania Kultury — prowadzenie procesu projektowania narzędzia, odpowiedzialność za jakość projektu graficznego, UX i technologicznego, współtworzenie koncepcji architektury strony, działania promocyjne
Zespół Superskryptu — projekt graficzny, prace programistyczne

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego